Kumite class 2: Masahiko Tanaka

ki club.cool = karateschool voor traditioneel Shotokan te Amsterdam en Monnickendam sinds 1994 - Kumite class 2: Masahiko Tanaka

Kumite class 2 @xxxx[{::::::::::> Masahiko Tanaka:

Hearing, sight and touch

Kumite class 2: Through the senses of hearing, sight and touch, people receive information at different speeds. We react to our sense of sight faster than to our sense of touch, and to our sense of hearing faster than to our sense of sight. These principles are very valuable and useful in karate training.

Perfecting Kumite, Masahiko Tanaka, p 30

Everything is possible. Think in terms of opportunities. Decide more on intuition and less with your (thinking) head. And how do you ensure that you get the most out of such an experience or moment? By seeing, hearing, feeling and smelling as much as possible of that one moment. By living in the “here and now” without having your mind somewhere else.

Read more

Kumite class 1 | Kumite class 3 | Kumite class 4 | Kumite class 5 |

ki club.cool = karateschool voor traditioneel Shotokan te Amsterdam en Monnickendam sinds 1994 - Kumite class 2: Masahiko Tanaka

Horen, zien en voelen

Door de zintuigen van horen, zien en voelen ontvangen mensen informatie met verschillende snelheden. We reageren sneller op ons gezichtsvermogen dan op ons tastgevoel en op ons gehoor sneller dan op ons gezichtsvermogen. Deze principes zijn zeer waardevol en nuttig in karatetraining. Kumite Perfectioneren, Masahiko Tanaka, p 30

Alles is mogelijk. Denk in kansen. Beslis meer op intuïtie en minder met je (denk)hoofd. En hoe zorg je dan dat je het meest uit zo’n ervaring of moment haalt? Door zoveel mogelijk te zien, horen, voelen en ruiken van dat ene moment. Door in het ‘hier en nu’ te leven zonder dat je met je gedachten ergens anders bent.

Lees meer

Kumite class 1 | Kumite class 3 | Kumite class 4 | Kumite class 5 |

Posted on 11 maart 2023 in Ki, karate, kumite, Shotokan, ki club.cool, Amsterdam, Monnickendam, martialart

Share the Story

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

een × vier =