Lidmaatschappen

[Nederlandse tekst, English below]

Lidmaatschappen bij ki club.cool

Lidmaatschappen (memberships), je kunt kiezen voor een halfjaar- of jaarabonnement. Een halfjaarabonnement gaat in vanaf het moment van inschrijving tot 1 februari 2023. Vanaf 1 februari gaat een nieuwe halfjaar periode in die duurt tot de zomervakantie (van de basisscholen).

Je kunt met een halfjaarabonnement beginnen wanneer je wilt, we passen de contributie aan zodat je alleen maar betaalt voor de tijd dat je lid bent. Het jaarabonnement begint op het moment van inschrijving en loopt tot een jaar na dato (bijvoorbeeld van 6 september 2022 tot 6 september 2023).

Proeven?

Als je eerst even een les (of meerdere lessen) wilt volgen kun je een proefles (€ 15,-) nemen of een proefmaand (€ 53,- (kids) /€ 65,-). In je proefmaand kun je van het hele trainingsrooster gebruik maken.

Lidmaatschap Light is een voordelig proefabonnement dat 12 lessen biedt waar je met meerdere personen gebruik van kunt maken. Handig bijvoorbeeld voor deelnemers aan het Ouder & Kind karate.

Lidmaatschappen - Memberships - Lid worden - Join - ki club.cool karateschool in Amsterdam en Monnickendam sinds 1994 - lidmaatschap of membership zijn verschillende abonnementen die ki club.cool in Amsterdam en Monnickendam voor de dagelijkse karate lessen aanbiedt. Join the club| karate-Amsterdam | karate | Shotokan | ki | martial-arts | karate- membership

[Text in English]

Memberships

You can opt for a half-yearly or annual subscription. A half-yearly subscription starts from the moment of registration until February 1, 2022. From February 1 a new half-yearly period starts that lasts until the summer holidays (from primary schools).

You can start a half-yearly subscription whenever you want, we adjust the contribution so that you only pay for the time that you are a member. The annual subscription starts at the time of registration and runs until one year later (for example from September 6, 2022 to September 6, 2023).

Want to try?

If you first want to follow a lesson (or several lessons) you can take a trial lesson (€ 15,-) or a trial month (€ 53,- (kids) / € 65,-). You can use the entire training schedule during your trial month.

Membership Light is a cost-effective trial subscription that offers 12 lessons that you can use with several people. Useful for example for participants in the Parent & Child karate group.