Stadspas Kidsgids

Stadspas Kidsgids – Gemeente Amsterdam

Stadspas Kidsgids Amsterdam Grgrgrgrgr: een tijger in Shotokan karate voor kinderen van 5 t/m 14 jaar.

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden voor de Kidsgidsaanbieding door de naam, geboortedatum en Stadspasnummer door te geven via kiclub.cool, bel 020 427 68 14 of [email protected], of via ons contactformulier. Het stadspasnummer staat vermeld op de achterkant van de pas en bestaat uit 19 cijfers, het begin met: 6064-3660-1101-####-###. Bij betaling van de eigen bijdrage van €10,- in plaats van €195,- op de eerste lesdag worden kinderen van 5-12 jaar lid voor de periode 29 augustus 2022 tot 1 februari of 1 februari tot 1 juli 2023. Je kunt in deze periode 2 karatelessen per week volgen; op woensdag en donderdag (vanaf groene band).


Amsterdam
kids 5-12 jr
wo
Herengracht 34
18:30-19:30
do
19:00-20:00 [*]

[* vanaf groene band].

Kinderen/jongeren van 13 en 14 jaar worden lid voor eenzelfde periode, van 29 augustus 2022 tot 1 februari of 1 februari tot 1 juli 2023. De eigen bijdrage voor deze groep is ook €10,- in plaats van €250,-. De lessen zijn op maandag, woensdag en donderdag.


Amsterdam
jongeren 13-14 jr
ma
Herengracht 34
18:45-20:15
wo
19:30-21:00
do
19:00-20:30

Kom de eerste keer een kwartiertje van tevoren zodat we je kunnen inschrijven, en je je kunt omkleden. Neem sportkleding mee waar je je gemakkelijk in kunt bewegen. Karate beoefen je op blote voeten, sportschoenen zijn in de karateles niet nodig. Ook is het handig om een handdoek mee te nemen om je voeten voor de les te wassen, er zijn douches.

Doorgaan met lessen?

Wil je na deze Kidsgidsactiviteit doorgaan met karatelessen bij ki club.cool dan kun je een aanvraag voor een bijdrage voor het lesgeld doen bij het Jeugdfonds Sport.

Lees meer op ons Blog > Stadspas Kidsgids 2019-2020


Stadspas-kidsgids-amsterdam-ki-clubcool-karate-school-Karate kickoff – met Beginnerslessen at ki club.cool karate school located in Amsterdam Centre and Monnickendam since 1994 - post by Amsterdam karate school ki club.cool Amsterdam | karate-amsterdam | shotokan-amsterdam | Amsterdam | karate | ki | absolute beginner-course | korting | shotokan karate amsterdam, amsterdam karate, amsterdam shotokan, karate herengracht, therese zoekende Amsterdam, therese zoekende monnickendam, karate therese zoekende, karate patrick koster, shotokan patrick koster, patrick koster shotokan, shotokan therese zoekende, therese zoekende shotokan, therese karate, karate therese, patrick karate, karate patrick, home karate, karate home, karate huis, karate zuiver, karate zuiver Amsterdam, shotokan Amsterdam, zuiver karate, shotokan karate Amsterdam, internationaal karate, karate internationaal, karate Waterland,

Stadspas Kidsgids – Gemeente Amsterdam

Kidsgids Grgrgrgrgr: a tiger in Shotokan karate for children from 5 to 14 years old.

Sign Up for our karate class

You can register your child for the Kidsgids promotion by giving the name, date of birth and Amsterdam City Pass number via kiclub.cool, phone 020 427 68 14 or [email protected], or via our contact form. The city pass number is stated on the back of the pass and consists of 19 digits, it starts with: 6064-3660-1101 – #### – ###. You pay a personal contribution of € 10 instead of € 195 on the first day of class, children aged 5-12 become members for the period Aug 29 – Feb 1 or Feb 1 – July 1, 2023. You can follow 2 karate lessons per week during this period; on Wednesday and Thursday (from green belt).


Amsterdam
kids 5-12 yrs
Wed
Herengracht 34
6:30-7:30 pm
Thu
7:00-8:00 pm [*]

[* from green belt].

Teens and tweens from 13 and 14 years old become members for the same period, from August 29 – February 1 or February 1 to July 1, 2023. The personal contribution for this group is also € 10 instead of € 250. The lessons are on Monday, Wednesday and Thursday.


Amsterdam
teenagers 13-14 yrs
Mon
6:45-8:15 pm
Wed
7:30-9:00 pm
Thu
7:00-8:30 pm

Come fifteen minutes in advance the first time so that we can register you and you can change. Take sports clothing with you in which you can move easily. You practice karate barefoot, sport shoes are not allowed in karate lessons. It is also useful to bring a towel to wash your feet before class, we have showers.

Continue with lessons?

If you want to continue with karate lessons at ki club.cool after this Kids Guide activity, you can apply for a contribution to the tuition fees at the Youth Sports Fund (Jeugdfonds Sport). Check the website https://jeugdfondssportencultuur.nl/mijn-fonds/ or inquire at ki club.cool

Read more on our recent Blog post > Stadspas Kidsgids 2019-2020