Tarieven

Tarieven / Contributie:

price list
kids 5-12 jr
13 – 75 jr
jaar [*]
€ 305
€ 425
halfjaar [*]
€ 195
€ 250
maand [*]
€ 53
€ 65

[* Tarieven bij automatische betaling].
Toeslag bij betaling via contributiemail: € 3,50. Tarieven enkele les (eenmalig): € 15 en inschrijven (eenmalig): € 25. Lidmaatschap Light: € 150.

Betalingsconditie:

De contributie dient vóóraf te worden voldaan. Betalingen kunnen contant worden gedaan of door overmaking op onze IBAN: NL13 INGB 0007 4612 20 t.n.v.: STG TRADITIONEEL SHOTOKAN KARATE DO te Amsterdam (je kunt bij ons niet pinnen).


termijnbepaling
jaar [*]
inschrijfdatum tot 12 maanden n.d.
halfjaar [*]
1) begin van het karateseizoen [*]
2) 1 februari

[* Het karateseizoen begint na de zomervakantie en eindigt voor de volgende zomervakantie].

Tarieven of contributie - ki club.cool karateschool in Amsterdam en Monnickendam sinds 1994 - tarieven - contributie of subscription fee zijn de tarieven die ki club.cool in Amsterdam en Monnickendam voor de dagelijkse karate lessen rekent. Voor de goed orde en goede administratie belangrijk | memberships | karate-Amsterdam | ki | Shotokan | martial-arts

Price list / Subscription fee:

kids 5-12 yrs
13 – 75 yrs
year [*]
€ 305
€ 425
half year [*]
€ 195
€ 250
month [*]
€ 53
€ 65

[* With automatic payment].
Surcharge for payment via contribution mail: € 3,50. Single class (one-off): € 15 and registration (once-only): € 25. Membership Light: € 150.

Payment condition:

The contribution must be paid in advance. Payments can be made in cash or by transfer to our IBAN: NL13 INGB 0007 4612 20 in the name of: STG TRADITIONEEL SHOTOKAN KARATE DO in Amsterdam (you cannot pin with us).


term determination
year [*]
registration date up to 12 months after that date
half year [*]
1) start of the karate season [*]
2) February 1

[* The karate season starts after the summer vacation and ends before the next summer vacation].