Kidsgids Karate Actie

Karate school ki club cool joins Gemeente Amsterdam Stadspas Kidsgids project-coolest club in town-karate-amsterdam-karate-waterland-monnickendam-kidsgids-ki-clubcool-gemeente-amsterdam
English version >

7 t/m 14 jaar Het symbool van Shotokan karate is de tijger, vanwege zijn souplesse, kracht, lenigheid en gratie. Precies dit train je in de karatelessen. Je wordt leniger, krijgt een betere conditie en raakt meer in balans. Karate maakt je lichamelijk en geestelijk sterker. Join the club en word een Shotokan karate-tijger. Maak gebruik van de mooie Kidsgids Karate actie aanbieding.

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden voor de Kidsgids Amsterdam aanbieding door de naam, geboortedatum en Stadspasnummer door te geven via [email protected] of 020 427 68 14. Het stadspasnummer staat vermeld op de achterkant van de pas en bestaat uit 19 cijfers, het nummer begint met: 6064-3660-1101-####-###. De eigen bijdrage voor de gehele periode is €10,-.

Lestijden

Kinderen van 7-12 jaar kunnen in de periode 1 september 2023 tot 1 februari 2024 of 1 februari tot 1 juli 2024 karatelessen volgen op woensdag van 18:30-19:30 uur.
Voor de kinderen van 13 en 14 jaar zijn de lessen op maandag van 18:45-20:15 uur, op woensdag van 19:30-21:00 uur en op donderdag 19:00-20:30 uur. Op maandagavond zijn er speciale beginnerslessen.

Naar de les

Kom de eerste keer een kwartiertje van tevoren zodat we je kunnen inschrijven, en je je kunt omkleden. Neem sportkleding mee waar je je gemakkelijk in kunt bewegen. Karate beoefen je op blote voeten, sportschoenen zijn in de karateles niet nodig. Ook is het handig om een handdoek mee te nemen om je voeten voor de les te wassen, er zijn douches.

Doorgaan met karate

Wil je na deze Kidsgidsactiviteit doorgaan met karate bij ki club.cool dan kun je een aanvraag voor een bijdrage voor het lesgeld doen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam. Met deze bijdrage tot maximaal € 300,- per jaar kun je de karate contributie betalen.

Aanvraag regelen

Neem hiervoor contact op met een intermediair van het Jeugdfonds Sport. Zij kunnen je verder helpen. De intermediair van het Jeugdfonds Sport is iemand zoals je gymdocent, juf of meester, ouder- en kindadviseur, maatschappelijk werker of hulpverlener. Kijk op de website of informeer bij kiclub.cool

Karate @ ki club.cool * 7 t/m 14 jaar
Het symbool van Shoto kan karate is de tijger, vanwege zijn kracht en lenigheid. Precies dit train je in de karatelessen bij ki club.cool. Door karate training verbeter je je coördinatie, lenigheid, uithoudings vermogen en snelheid. Je leert jezelf te verdedigen waardoor je lichamelijk en geestelijk sterker wordt. Doe mee en word ook een karatetijger!
Stadspas: € 10, per cursus
Normaal: € 185,
September 2023 t/m februari 2024
Februari t/m juni 2024
Aanmelden: kiclub.cool
Herengracht 34
T 020 427 68 14

Karate school ki club cool joins Gemeente Amsterdam Stadspas Kidsgids project-coolest karate dojo in town-karate-amsterdam
Karate school ki club cool joins Gemeente Amsterdam Stadspas Kidsgids project-coolest club in town-karate-amsterdam-karate-waterland-monnickendam-kidsgids-ki-clubcool

Kidsgids (kids guide) [english]

7 to 14 years The symbol of Shotokan karate is the tiger, because of its flexibility, strength, agility and grace. This is exactly what you train in karate lessons. You become more flexible, you get a better condition and you become more balanced. Karate makes you physically and mentally stronger. Join the club and become a Shotokan karate tiger. Take advantage of the beautiful Kidsgids 23-24 offer.

To register

You can register your child for the Kidsgids 23-24 offer by providing the name, date of birth and Stadspas number via [email protected] or 020 427 68 14. The city pass number is stated on the back of the pass and consists of 19 digits, the number starts with: 6064-3660-1101-####-###. The personal contribution for the entire period is €10.

Class times

Children aged 7-12 can take karate lessons in the period September 1, 2023 to February 1, 2024 or February 1 to July 1, 2024 on Wednesdays from 6:30 PM to 7:30 PM. For children aged 13 and 14, lessons are on Mondays from 6:45 PM to 8:15 PM, Wednesdays from 7:30 PM to 9:00 PM and Thursdays from 7:00 PM to 8:30 PM. On Monday evening there are special beginners lessons.

To class

Please arrive 15 minutes in advance the first time so that we can register you and you can change. Bring sportswear that you can move easily in. Karate is practiced barefoot, sports shoes are not necessary in karate class. It is also useful to bring a towel to wash your feet before class, there are showers.

Continue karate

If you want to continue with karate at ki club.cool after this Kidsgids activity, you can apply for a contribution towards the tuition fee at the Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam. With this contribution up to a maximum of € 300 per year you can pay the karate contribution.

Arrange request

Please contact an intermediary of the Jeugdfonds Sport for this. They can help you further. The intermediary of the Jeugdfonds Sport is someone such as your physical education teacher, teacher, parent and child advisor, social worker or counselor. Look at the website or inquire kiclub.cool

Karate school ki club cool joins Gemeente Amsterdam Stadspas Kidsgids project-coolest karate dojo in town-karate-amsterdam

Karate @ ki club.cool * 7 t/m 14 years
The symbol of Shoto kan karate is the tiger, because of its strength and agility. This is exactly what you train in the karate lessons at ki club.cool. Karate training improves your coordination, flexibility, endurance and speed. You learn to defend yourself, which makes you physically and mentally stronger. Join us and become a karate tiger too!
Stadspas: € 10, per course
Standard: € 185,
September 2023 to February 2024
February to June 2024
To register: kiclub.cool
Herengracht 34
T 020 427 68 14

Posted on 25 augustus 2023 in karate, Amsterdam, Monnickendam, karate amsterdam, martialart, Stadspas Kidsgids, kidsgids, Herengracht

Share the Story

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

negentien − 2 =