Stadspas Kidsgids

Kidsgids - Stadspas-Amsterdam - Lid worden - Join - ki club.cool karateschool in Amsterdam en Monnickendam sinds 1994 - lidmaatschap-light of membership-light zijn verschillende abonnementen die ki club.cool in Amsterdam en Monnickendam voor de dagelijkse karate lessen aanbiedt. Intergenerationeel | Join the club| karate-Amsterdam | karate | Shotokan | ki | martial-arts, karate-membership, Gemeente-Amsterdam, Kidsgids, Gemeente Amsterdam, stadspas, stadspas kidsgids, tijger, shotokan tijger, shotokan tiger, tiger, karate tiger, karate tijger, kidsgids tijger, stadspas tijger, stadspas Amsterdam, Amsterdam stadspas, Kidsgids Amsterdam, Jeugdfonds sport, jeugdfonds sport Amsterdam, Jeugdfonds sport en cultuur, jeugdfonds sport cultuur, Jeugdfonds sport en cultuur Amsterdam, jeugdfonds sport cultuur Amsterdam, blote voeten, blote voeten Amsterdam,

Stadspas Kidsgids – Gemeente Amsterdam

Kidsgids Grgrgrgrgr: een tijger in Shotokan karate voor kinderen van 5 t/m 14 jaar.

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden voor de Kidsgidsaanbieding door de naam, geboortedatum en Stadspasnummer door te geven via mail of telefoonnummer 020-427 68 14. Het stadspasnummer staat vermeld op de achterkant van de pas en bestaat uit 19 cijfers, het begin met: 6064-3660-1101-####-###. Bij betaling van de eigen bijdrage van €10,- in plaats van €195,- op de eerste lesdag worden kinderen van 5-12 jaar lid voor de periode 1 september 2022 tot 1 februari of de periode 1 februari tot 1 juli 2023. Je kunt in deze periode 2 karatelessen per week volgen; op woensdag en donderdag (vanaf groene band).

Amsterdam
kids 5-12 jr
wo
Herengracht 34
18:30-19:30
do
19:00-20:00 [*]

[* vanaf groene band of 6e kyu].


Kinderen/jongeren van 13 en 14 jaar worden lid voor eenzelfde periode, van 1 september 2022 tot 1 februari of van 1 februari tot 1 juli 2023. De eigen bijdrage voor deze groep is ook €10,- in plaats van €250,-. De lessen zijn op maandag, woensdag en donderdag.

Amsterdam
jongeren 13-14 jr
ma
Herengracht 34
18:45-20:15
wo
19:30-21:00
do
19:00-20:30

Kom de eerste keer een kwartiertje van tevoren zodat we je kunnen inschrijven, en je je kunt omkleden. Neem sportkleding mee waar je je gemakkelijk in kunt bewegen. Karate beoefen je op blote voeten, sportschoenen zijn in de karateles niet nodig. Ook is het handig om een handdoek mee te nemen om je voeten voor de les te wassen, er zijn douches.

Lees meer op ons Blog > Stadspas Kidsgids 2019-2020

Stadspas Kidsgids – Gemeente Amsterdam

Kidsgids Grgrgrgrgr: a tiger in Shotokan karate for children from 5 to 14 years old.

Sign Up

You can register your child for the Kidsgids promotion by giving the name, date of birth and Amsterdam City Pass number via email or telephone number 020-427 68 14. The city pass number is stated on the back of the pass and consists of 19 digits, it starts with: 6064-3660-1101 – #### – ###. You pay a personal contribution of € 10 instead of € 195 on the first day of class, children aged 5-12 become members for the period Sep 1, 2022 – Feb 1 or Feb 1 – July 1, 2023. You can follow 2 karate lessons per week during this period; on Wednesday and Thursday (from green belt).

Amsterdam
kids 5-12 yrs
Wed
Herengracht 34
6:30-7:30 pm
Thu
7:00-8:00 pm [*]

[* entry from green belt or 6th kyu].


Teens and tweens from 13 and 14 years old become members for the same period, from September 1, 2022 – February 1 or February 1 to July 1, 2023. The personal contribution for this group is also € 10 instead of € 250. The lessons are on Monday, Wednesday and Thursday.

Amsterdam
teenagers 13-14 yrs
Mon
6:45-8:15 pm
Wed
7:30-9:00 pm
Thu
7:00-8:30 pm

Come fifteen minutes in advance the first time so that we can register you and you can change. Take sports clothing with you in which you can move easily. You practice karate barefoot, sport shoes are not allowed in karate lessons. It is also useful to bring a towel to wash your feet before class, we have showers.

Read more on our Blog > Stadspas Kidsgids 2019-2020

Tags: Club

Back to Top