Price list

Tarieven of contributie - Price List - ki club.cool karateschool in Amsterdam en Monnickendam sinds 1994 - tarieven - contributie of subscription fee zijn de tarieven die ki club.cool in Amsterdam en Monnickendam voor de dagelijkse karate lessen rekent. Voor de goed orde en goede administratie belangrijk | memberships | karate-Amsterdam | ki | Shotokan | martial-arts | prices

Tarieven:

Price list 2020
kids 5-12 jr
13 – 75 jr
jaar [*]
€ 295
€ 400
halfjaar [*]
€ 185
€ 235
maand [*]
€ 50
€ 61

[* Price list geldt bij automatische betaling].
Toeslag bij betaling via contributiemail: € 3,50. Enkele les (eenmalig): € 15 en inschrijven (eenmalig): € 25. Lidmaatschap Light: € 143.

Betalingsconditie:
De contributie dient vóóraf te worden voldaan. Betalingen kunnen contant worden gedaan of door overmaking op onze IBAN: NL13 INGB 0007 4612 20 t.n.v.: STG TRADITIONEEL SHOTOKAN KARATE DO te Amsterdam (je kunt bij ons niet pinnen).

termijnbepaling
jaar [*]
inschrijfdatum tot 12 maanden n.d.
halfjaar [*]
1) begin van het karateseizoen [*]
2) 1 februari

[* Het karateseizoen begint na de zomervakantie en eindigt voor de volgende zomervakantie].

Price list / Subscription fee:

kids 5-12 yrs
13 – 75 yrs
year [*]
€ 295
€ 400
half year [*]
€ 185
€ 235
month [*]
€ 50
€ 61

[* With automatic payment].
Surcharge for payment via contribution mail: € 3,50. Single class (one-off): € 15 and registration (once-only): € 25. Membership Light: € 143.

Payment condition:
The contribution must be paid in advance. Payments can be made in cash or by transfer to our IBAN: IBAN: NL13 INGB 0007 4612 20 in the name of: STG TRADITIONEEL SHOTOKAN KARATE DO in Amsterdam (you cannot pin with us).

term determination
year [*]
registration date up to 12 months after that date
half year [*]
1) start of the karate season [*]
2) February 1

[* The karate season starts after the summer vacation and ends before the next summer vacation].

Tags: Club

Back to Top